Kind en Echtscheiding Opleidingen

Samen de Zorg

Samen de Zorg is een traject voor kinderen en ouders in scheidingssituaties.

Het doel van “Samen de Zorg” is het beperken van scheidingsproblemen bij kinderen en bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds "Samen de Zorg – Ouderschapsplan" en anderzijds "Samen de Zorg – Begeleidingstraject".

Samen de Zorg - Ouderschapsplan

Het doel van "Samen de Zorg - Ouderschapsplan" is het maken van een optimaal, pedagogisch ouderschapsplan dat de belangen van het kind als uitgangspunt neemt.

Tijdens de scheidingsbemiddeling gaan de ouders op enig moment (naast de gesprekken met de scheidingsbemiddelaar) ook gesprekken voeren met een familiedeskundige, een specialist op het gebied van kind en scheiding. De gesprekken met de familiedeskundige gaan over de kinderen. Bovendien krijgen de kinderen ook de mogelijkheid om te praten met de familiedeskundige. Daarnaast worden er, als nodig, ook anderen bij het proces betrokken, zoals bijvoorbeeld de leerkracht, door het invullen van een vragenlijst m.b.t. het kind. 

Objectief beeld en risicofactoren

Als de gesprekken met de familiedeskundige afgerond zijn en alle relevante info is verzameld, dan wordt dit verwerkt in een verslag. Dit verslag geeft de ouders een objectief en compleet beeld van hun kind met betrekking tot de scheiding. Bovendien worden risicofactoren aangegeven, zodat hier tijdig actie op ondernomen kan worden. Alle ingredienten voor een goed ouderschapsplan Tot slot worden de bevindingen door de familiedeskundige tijdens een gesprek, onder leiding van de bemiddelaar, met der ouders besproken. Alle ingrediënten zijn nu aanwezig om een optimaal, pedagogisch gefundeerd ouderschapsplan op te stellen dat de belangen van dit specifieke kind vertegenwoordigt.

Samen de Zorg - Begeleidingtraject

Als "Samen de Zorg - Ouderschapsplan" is afgerond, ligt het pedagogisch verantwoord ouderschapsplan klaar. Een prima start! Maar, een scheidingsproces is geen momentopname, het loopt door! Het loopt zelfs nog vele jaren door. Vaak onopgemerkt.

Veranderingen na scheiding 

Er zijn veel gebeurtenissen na de scheiding die elke keer weer kunnen herinneren aan het moment van de scheiding. Daarnaast is het leven na een scheiding in alle opzichten en voor zowel de ouders als de kinderen totaal anders dan het leven voor de scheiding. Daarin moet iedereen zijn weg zien te vinden en te leren omgaan met deze veranderingen.

Want wat:

  • als er na verloop van tijd een andere leefsituatie ontstaat en er bijvoorbeeld een andere partner in het spel komt;
  • of als het kind in een andere ontwikkelingsfase komt;
  • of wat als het kind andere behoeftes heeft met betrekking tot de omgangsregeling;
  • of als er een (nieuw) conflict ontstaat tussen de ouders;
  • of gewoon als het kind eens wil praten over de veranderingen in zijn leven.

Dan ook gaat “Samen de Zorg” door, maar nu in de vorm van een begeleidingstraject. Want het gaat niet alleen om de fase waarin het kind middenin het scheidingsproces staat, maar ook om de fase na de feitelijke scheiding. Het is namelijk van de belang dat de positie van het kind gewaarborgd blijft!

In de praktijk

In de praktijk komt “Samen de Zorg – begeleidingstraject” erop neer dat er evaluatiemomenten ingepland worden met de ouders en het kind (afzonderlijk), al dan niet samen met de scheidingsbemiddelaar en/of de familiedeskundige (afhankelijk van de persoonlijke situatie). Elke keer wordt er bekeken hoe het gaat en waar er begeleiding gewenst is. Wellicht is het kind op enig moment gebaat bij lotgenotencontact of wellicht is het kind juist meer gebaat bij individuele begeleiding. Ook wordt er elke keer bekeken wat vragen en moeilijkheden voor ouders zijn en waar ouders eventueel begeleiding bij nodig zouden kunnen hebben.

Gericht op preventie

Alle hulp aan ouders en kinderen is in ieder geval gericht op preventie. De deskundigen hebben een coachende rol om ouders te leren het ouderschap na de scheiding vorm te geven, met zo min mogelijk onderlinge conflicten. Voor het kind is de familiedeskundige een vaste vertrouwenspersoon. 

Samenwerken

Binnen Samen de Zorg wil Kind en echtscheiding.nl graag samenwerkingen creeeren tussen specialisten. Een eerste stap daarin zal zijn dat Kind en echtscheiding.nl een “community’’ opzet waarin specialisten zichtbaar worden. Hierin kunnen specialisten elkaar onderling vinden, maar ook gevonden worden door de consument. Heeft u interesse in een vermelding dan kunt u contact opnemen via info@kindenechtscheiding.nl 

Voorbeelden van vermeldingen

Vragen over scheiding

Vragen?

Heeft u vragen?
Mail ons.

info@kindenechtscheiding.nlScheiden Kind en Ouderschap

Terugblik congres "Scheiden: Kind en Ouderschap"


Linkedin Linkedin Deel dit artikel op Twitter Delicious Share this on Digg Share this on Friendfeed